U bent hier

Advocatuur

Hebt u een advocaat nodig?

Wijnkamp & Keulers Advocaten Belastingkundigen kan u op alle terreinen, waarvoor u een advocaat nodig hebt bijstaan. Advocaat mr W.P. Keulers is lid van de specialistenverenigingen voor Agrarisch recht advocaten en Advocaat-Belastingkundigen. Ook is hij zeer ervaren op het gebied van onteigening, ruimtelijke ordening en overig ondernemingsrecht. Mevrouw mr M.A. de Oude, aangesloten bij de specialistenvereniging Vereniging van Agrarisch Recht Advocaten, specialiseert zich op echtscheidingen van ondernemers en hun partners, erfrecht, overig ondernemingsrecht, incasso's en pachtrecht, ook is zij fiscaal jurist.

Onze visie op advocatuur:

Procederen is geen doel, maar een uiterste middel. Gerechtelijke procedures zijn kostbaar, duren lang en het resultaat is vaak onzeker. Soms kan het niet anders en is het goed om een adviseur te hebben die alle mogelijke gerechtelijke procedures zelf kan voeren. Wij kunnen procedures voor de belastingrechter, de burgerlijke rechter en de bestuursrechter tot in hoogste instantie zelf voeren. U wordt dus niet geconfronteerd met een advocaat die de zaak maar gedeeltelijk kent en die slecht op een beperkt, voor hem bekend, terrein u kan bijstaan. Doordat wij zelf de procedures kunnen voeren, ontstaat in de praktijk een onderhandelingsvoordeel bij het optreden van geschillen. De tegenpartij kan veelal zelf niet procederen en moet een eigen advocaat inschakelen, dat is vaak al voldoende om water bij de wijn te doen. Van onze kant onderhandelen we scherp, maar niet onredelijk. Dit alles levert een uiterst effectieve belangenbehartiging op.

Voor nadere informatie kunt u geheel vrijblijvend contact opnemen met mr W.P. Keulers advocaat, alsmede belastingadviseur aangesloten bij de Nederlandse Orde van belastingadviseurs of met mr M.A. de Oude advocaat, alsmede belastingadviseur aangesloten bij de Nederlandse Orde van belastingadviseurs.

Klanttevredenheid

Wij zijn ge├»nteresseerd in uw mening over ons kantoor en de bij ons werkzame advocaten. Wij verwijzen u naar onderstaande link voor het invullen van een enquete.