U bent hier

Verhuur van multifunctionele garageboxen toch vrijgesteld van BTW

Schreven wij een jaar geleden nog dat de Rechtbank Zeeland-West-Brabant had geoordeeld dat, ook al is er sprake van een multifunctionele ruimte, de verhuur van een garagebox met BTW belast is. Inmiddels heeft het Hof Den Bosch geoordeeld dat de verhuur van garageboxen wel vrijgesteld is van BTW, als er sprake is van een ruimte die niet als zodanig wordt gebruikt.

De Rechtbank vond nog dat een garagebox een garagebox 1 en het gebruik niet uitmaakt, dus belast met BTW.

Het Hof daarentegen oordeelt, dat de garageboxen onroerende zaken zijn, die naar hun aard en inrichting gebruikt kunnen worden voor meerdere doeleinden en derhalve multifunctioneel zijn. Ter zake van multifunctionele ruimte is in een besluit van het Ministerie van Financiƫn bepaald dat, wanneer deze multifunctionele ruimte primair voor andere doeleinden dan het parkeren van auto's kunnen worden gebruikt, er in beginsel geen sprake is van de verhuur van parkeerruimte, maar van verhuur van een onroerende zaak, welke verhuur is vrijgesteld van BTW.

Vaak is in de huurovereenkomst garagebox opgenomen dat deze bestemd is voor garage/bergruimte. Hiermee staat vast dat zowel het stallen van een auto, als een andere benutting, namelijk als bergruimte, door partijen contractueel niet is uitgesloten. Naar de mening van het Hof kan op grond hiervan het vertrouwen worden ontleend dat de verhuur van garageboxen is vrijgesteld van omzetbelasting, aangezien deze in de praktijk primair voor andere doeleinden worden gebruikt dan het stallen van een auto.